Hyra mark i Stockholm

Är du i behov av att hyra mark i Stockholm så finns det en del alternativ att välja på. Men det är viktigt att skapa noggranna dokument gällande hyresavtalet.

Den som söker mark att hyra kan ha många olika anledningar till det. Kanske handlar det om en uppställningsplats för fordon eller maskiner. Kanske behövs ytterligare ytor för lagring, under en mer begränsad tid. Eller någon annan av alla de tusentals anledningar till att mark kan behöva hyras under en tid.

För den som vill hyra mark är det viktigt att veta att det kommer innebära ett kontrakt som på många sätt liknar de som en hyrestagare tecknar med en fastighetsägare när det gäller bostad eller lokaler. Det ska med andra ord finnas mycket noggrann specificering när det gäller allt som har med hyreskostnaden och tiden att göra, men även vad marken får användas till.

Kontrakt för att hyra mark

Om du vill hyra ut din mark i Stockholm så finns det en del lagar och regler som du måste följa. Enklast är att kontakta en fastighetsjurist som kan hjälpa dig att skriva ett avtal och som även kan upplysa dig gällande förutsättningarna för uthyrningen. Som om du exempelvis behöver söka tillstånd och hur det ska gå till. 

I kontraktet som skapas är det viktigt att det står vad marken får användas till och även vad du som markägare står för. Kanske behöver du dra in el, vatten och avlopp. Och kanske behöver du även jämna ut ytan eller hårdgöra den, för enklaste och bästa användande. För mer information om att hyra mark se hyramark.se