Inomhusmiljöutredning – vilken kvalitet har luften?

Har du problem med huvudvärk, med rinnande näsa, koncentrationen eller med exempelvis en svårförklarad dagtrötthet? Många av dessa symptom kan viftas bort med att det handlar om exempelvis allergier eller att man har sovit dåligt – eller att man är stressad.

Det kan emellertid också handla om att luften i hemmet eller i lokalen där företaget huserar är undermålig – och att man som en konsekvens av detta heller inte kan prestera på en bra nivå.

En inomhusmiljöutredning ger tydliga svar kring detta – och även förslag på lämpliga åtgärder för att skapa en bättre miljö i en byggnad, lokal eller fastighet.

Varför är luften av sämre kvalitet?

Det kan finnas många olika skäl till varför luften i en lokal inte alls ligger i linje med de krav som finns. Dels så kan det handla om emissioner från byggmaterial, dels så kan det handla om föroreningar från tilluften och dels så kan exempelvis otillräcklig luftväxling leda till problem.

Det svåra – och det som många upplever – är att man inte blir tagen på allvar. Känner du att du har svårt att hålla fokus genom en hel arbetsdag, upplever du huvudvärk varje dag på ditt arbete – eller känner du att luften är torr och att du har problem med att andas så kan rådet du får vara att bita ihop. Få företag är villiga att genomföra en inomhusmiljöutredning och betala pengar för en sådan – man viftar hellre bort problemen och skyller på någonting annat.

En inomhusmiljöutredning leder till förbättringar

Viktigt är därför att man försöker se över hur alla andra mår. There´s a power in numbers – och detta gäller i synnerhet i frågor som rör arbetsmiljön. Kan ni samla ett antal anställda som upplever samma problem och som har olika symptom som tyder på en undermålig luftkvalitet så blir det också enklare att övertyga om en inomhusmiljöutredning.

Viktigt är även att föra fram det bästa argumentet: sker en professionell inomhusmiljöutredning så leder denna också till förbättringar – något som i slutändan leder till en bättre prestation och en bättre arbetsplats. Ser man som företag inte investeringen i detta så är någonting väldigt fel.