Bli klimatsmart och kontakta en solcellsleverantör!

Den senaste tiden har tillgång och priser för elektricitet blivit en kritisk fråga för privatpersoner och företag. En solcellsleverantör kan lösa problemet.

Vårt beroende av elektricitet tycks bli allt större i framtiden. Vi vill inte längre smutsa ner atmosfären genom att utnyttja fossila bränslen som olja och gas. Dessa energikällor producerar obönhörligen klimatgaser som gör att jordklotet värms upp. Våra politiker lovar bot och bättring och deltar i oändliga konferenser där uppgörelser träffas med världens ledare om en rad åtgärder.

Men omvandlingen till ett fossilfritt samhälle tar tid. Utbyggnaden av vindkraft har pågått länge men stöter ibland på problem. Ingen vill ha en väderkvarn på sin egen tomt! Det finns också en rad skeptiker som menar att vind- och solkraft inte räcker till för industrins försörjning av elektricitet. Att bygga ut kärnkraft är kontroversiellt i många kretsar. Ett antal haverier med härdsmältor har inträffat och slutförvaring av uttjänt kärnbränsle är inte slutgiltigt löst.

Men vi kan väl lösa problemen genom att minska vår elförbrukning? Visst kan vi spara på el, men det låter som att odla en tulipanaros. Den är lätt att uttala men svårare att göra. Industrin behöver allt större mängder av elektricitet. Vi ska producera fossilfritt stål och då behöver vi ersätta kol med vätgas. Framställning av vätgas sker genom elektrolys och då behövs el i stora mängder.

Egen elproduktion med hjälp av en solcellsleverantör

Elin och Erik har köpt ett äldre hus som har stor potential. Det fyller dock inte några som helst kriterier för ett modernt hus. Villan har dålig isolering och har ett vattenbaserat system där uppvärmning sker med en oljepanna. Före inflyttning ska huset bli tilläggsisolerat och dessutom ska oljepannan rivas ut och ersättas med bergvärme och värmepump. Ett aber är förstås att värmepumpen behöver el och ingen i familjen vill köpa odefinierad elkraft från icke fossilfria källor.

“Vi måste tänka till rejält om hur vi ska försörja familjen och huset med elektricitet”, säger Elin eftertänksamt. “Inte nog med att vi ska installera nya hushållsapparater utan vi ska ju också köpa en elbil”, fortsätter hon. Erik rynkar sin panna, men har självklart en lösning. “Vi skulle ju kunna installera solceller på vårt tak”, säger han. “Men har vi verkligen tillräckligt med sol för att solcellerna ska klara vårt behov?” frågar Elin.

Erik har läst på en del om hur solceller fungerar. Han vet redan att antalet soltimmar i vårt land räcker till för att försörja en vanlig villa med huvuddelen av den elektricitet som behövs. Vid vissa tider under året genereras dessutom överskottsel som dock kan säljas till det fasta elnätet via samarbete med elhandelsbolag.

En solcellsleverantör hjälper till med investeringskalkyl

Erik och Elin bestämmer sig för att kontakta en solcellsleverantör. En representant för firman kommer på besök för att undersöka deras specifika behov och vilka förutsättningar som gäller för just deras hus. Huset har bra läge och solinstrålningen skyms vare sig av någon skorsten eller av höga träd. Leverantören har också statistik från SMHI som visar antalet soltimmar på orten och hur mycket el som kan bli producerad under ett normalår.

“Vi har tänkt att köpa en elbil om något år”, nämner Elin. “Kommer vi att kunna ladda bilen med den el vi själva producerar?” Representanten från leverantören nickar och menar att firman kan hjälpa till att installera laddstolpar. “Då kan batteriet laddas under dagen och under natten kan ni ladda bilen med egentillverkad elektricitet”, menar han. “Vi tar på oss hela projektet från installation till idrifttagning och vi kan också hjälpa er att träffa avtal om försäljning av det överskott av el som ni sannolikt kommer att generera under vissa tidpunkter”.

Läs mer information och tips för dig på webbplats: elavsol.se

Publicerat den
Kategoriserat som Solceller