Säkerhetsdörrar Stockholm – frågor & svar 

Har du, liksom många andra, funderat på hur du kan höja säkerheten för dig och din familj i Stockholm? Att man ser att inbrotten ökar är något som fått många att inse att man måste investera i den egna tryggheten. 

Kombineras ökningen av inbrott dessutom med att få av dessa hittar en lösning så blir saken än mer klar. Polisen måste prioritera andra brott och detta gör att många av de inbrott som sker också skrivs av innan en utredning ens har påbörjats. Sorgligt, men inte desto mindre sant. 

Genom säkerhetsdörrar i Stockholm kan man skapa en tryggare bostad och detta gäller oavsett om det handlar om en villa eller en bostadsrätt. 

Säkerhetsdörrar Stockholm – för BRF:er

Gällande det senare så ser man att många BRF:er och fastighetsägare väljer att investera i säkerhetsdörrar i Stockholm och kombinera detta med en annan investering i form av fastighetsboxar. Dels ger detta en smidigare posthantering, men dels så ger den också trygghet, säkerhet och ett riktigt bra skydd i händelse av brand. 

Säkerhetsdörrar i Stockholm handlar emellertid också om att det finns en massa saker att tänka på. För att reda ut och skingra vissa frågetecken tänkte vi här nedan svara på några vanligt förekommande frågor – enligt följande: 

Är säkerhetsdörrar inbrottssäkra? 

Ja, och beroende på vilken säkerhetsklassning och vilken låskonstruktion du väljer så kan du också få en dörr som förvandlar ditt hem till ett fort. En säkerhetsdörr med en lägre klassificering ger dig ett bra skydd och gör att en inbrottstjuv måste använda sig av speciella verktyg och ha en massa tid för att kunna ta sig in – det är två saker som en tjuv sällan har och därför är det också ett bra val. 

Kan jag installera min dörr på egen hand? 

Rekommenderat är att du anlitar proffs. Dels för att prestandan ska vara optimal och skyddet fullgott – men dels även ur ett försäkringsperspektiv. Monterar du en säkerhetsdörr på ett felaktigt sätt och en tjuv tar sig in så kan det påverka din försäkring. Tilläggas är att säkerhetsdörrar i Stockholm ofta uppmuntras av försäkringsbolag som kan erbjuda lägre premier som en morot. 

Kan jag välja mellan olika färger? 

Oh ja! Säkerhetsdörrar kommer i en mängd olika utföranden, färger och profiler. Det finns egentligen ingen skillnad mot en vanlig dörr i det rent estetiska. Skillnaden ligger i att det under profilen – av exempelvis ek – ligger en skiva av tjockt, galvaniserat stål. Rent estetiskt så finns all anledning att välja en säkerhetsdörr och matcha den mot övriga bostaden och övrig arkitektur.