Fastighetsautomation ett sätt att styra och övervaka fastighetens funktioner

Att kunna styra exempelvis värme, ventilation och hissar kallas fastighetsautomation. Det gör att man får en ökad energieffektivisering för fastigheten.

En fastighet har många olika delar som behöver fungera för att de som vistas i fastigheten ska må bra. På vintern ska värmen fungera så det är varmt och skönt, medan den är avslagen på våren. Ventilationen ska fungera året runt för att ge en dräglig inomhusmiljö året om. Dessutom ska hissar och passersystem fungera utan att man ska behöva fundera på det hela.

För den som inte är insatt i detta kanske det är lite magiskt att allt fungerar så bra. Sanningen är mer realistisk, det kallas fastighetsautomation. Fastighetsautomation är ett samlingsbegrepp för att styra och övervaka dessa olika system. Fler och fler börjar även få en sådan här styrning i sina hem även om det är relativt ovanligt ännu. Det vanligaste är att man hittar sådant här i större fastigheter

Fastighetsautomation för att styra maskiner och apparater

Anlitar man en firma såsom lenteautomation.se inom fastighetsautomation för implementering av olika maskiner och apparater kan man öka energieffektiviteten. De optimerar maskiner och apparater för att minska energislöseriet. Istället kommer fastigheten att bli energieffektiv med hjälp av deras åtgärder.

Firman programmerar in olika funktioner i automationen och schemalägger maskinerna. Det gör att olika apparater och maskiner inte står och drar energi i onödan. Med ett energieffektivt system sparar man i längden mycket pengar som man kan investera. Kanske på sikt i ännu mer energisnåla maskiner till fastigheten.