Ren luft med OVK-besiktning

Att vår inomhusmiljö ska vara sund och hälsosam tar vi för givet. För att detta ska kunna upprätthållas finns det bestämmelser om obligatorisk OVK-besiktning sedan många år tillbaka.

En inomhusmiljö som inte gör människor och djur sjuka ska vara en självklarhet. Så har det inte alltid varit. Mätvärden från 1990-talet visade ofta på alldeles för höga halter av föroreningar av olika slag i fastigheter. Detta gällde inte bara i privatpersoners hem utan i lokaler som skolor, förskolor och lokaler för hälso- och sjukvård.

Med dessa resultat som bas bestämdes att besiktning av ventilationssystem ska ske med vissa mellanrum i alla olika typer av offentliga lokaler. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna ska spannet vara mellan tre till sex år. För att veta vad som gäller för din fastighet kan du kontakta kommunen eller ett auktoriserat företag som sysslar med obligatorisk ventilationskontroll.

OVK-besiktning ger bättre inomhusklimat

Vid en OVK-besiktning går man igenom hela ventilationen i fastigheten. Rör och liknande täpps med tiden till av partiklar och behöver troligen rengöras då besiktningen skett. Det kan uppstå skador som gör att man behöver byta delar av ventilationen. Halterna av föroreningar mäts och noteras.

Då besiktningen är genomförd blir den antingen godkänd direkt eller så finns det saker som behöver åtgärdas. och sådana åtgärder ska utföras inom bestämda tidsintervaller. När allt är ordnat får man ett intyg att fastigheten är besiktigad och godkänd. Detta intyg kan hängas upp väl synligt i fastigheten. OVK-besiktning är ditt kvitto på att inneklimatet är friskt. Läs mer om OVK-besiktning på denna hemsida: https://www.ovkbesiktning.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Lösningar för bostadsanpassning för hem i Stockholm

Har du svårt att fungera i ett hem som har standardmått och standardutrustning? Då finns det lösningar för bostadsanpassning till ditt hem i Stockholm, så att du kan få ett fungerande hem.

Känner du inte att du har ett fungerande hem som passar för dig? Det kan vara så att du har ett hem där du känner att du får kämpa för att kunna fungera. Eller så är det till och med så pass att du inte ens kan göra vissa saker, som att laga mat. För dig som har begränsningar eller hinder i form av funktionsnedsättning eller liknande, finns det lösningar för bostadsanpassning i Stockholm. Lösningar som gör att du kan leva ett fullt normalt liv i ditt hem, eller att de som assisterar dig kan utföra alla funktioner på ett bra sätt. Som att hjälpa dig upp ur din säng eller ge dig en dusch.

Kloka lösningar för anpassning av din bostad

När det gäller bostadsanpassning så finns det en stor mängd olika lösningar som kan skräddarsys för din bekvämlighet. Det kan vara sådant som att dörrar behöver breddas och trösklar tas bort. Kanske behövs det även en ramp för att du ska kunna komma in i ditt hem. Men det kan även vara sådant som att din köksbänk behöver höjas eller sänkas. Meningen med en bostadsanpassning är ju att bostaden ska anpassas efter dig. Så därför finns det vissa åtgärder som är standard, men även sådant som går att skräddarsy.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Skaffa nytt boende i samband med en vårdnadstvist

En vårdnadstvist inleds i samband med att den ena vårdnadshavaren stämmer den andre och lämnar in en ansökan om ensam vårdnad snarare än gemensam vårdnad. Då denne motsätter sig detta så inleds en procedur som kan ta både tid och energi – och som, sett till ovissheten, kan påverka hela livssituationen för de inblandade. Detta gäller inte minst för barnen. 

Faktum är att en vårdnadstvist ofta påverkar barnen väldigt hårt – både för stunden och för framtiden. Detta blir en paradox i sammanhanget: två föräldrar bråkar om vårdnaden och vill genom att få ensam vårdnad göra det som är bäst för sina barn. Vårdnadstvisten i sig blir emellertid något som kan skapa livslånga, själsliga ärr. Det är också av den anledningen man bör se en vårdnadstvist som den absolut sista utvägen. Fungerar ingenting annat så är det ett alternativ, men innan dess kan man exempelvis ta hjälp av kommunen som alltid, enligt lag, måste erbjuda par som initierat en vårdnadstvist hjälp i form av samarbetssamtal. 

En detalj som kan komma att ställas i skymundan i samband med en vårdnadstvist gäller boendet. Dels i form av det uppenbara – vart ska barnet bo medan tvisten pågår? Gällande det så kan domstolen gå in och ge ett beslut om föräldrarna inte kan komma överens – vilket inte är ovanligt – och säga var barnet ska bo medan konflikten hittar en lösning.

 Var ska du bo i framtiden?  

 En annan aspekt av boendet gäller för vårdnadshavaren och dennes framtid. Hur ska man egentligen tänka i samband med att man befinner sig i en vårdnadstvist och kanske nyligen genomfört en skilsmässa? Man kanske inte ännu hittat rätt boende att köpa och man kanske heller inte riktigt kommit underfund om var man vill bo – och hur stort – innan man vet hur vårdnadstvisten kommer att lösas. Detta kan skapa vissa problem. 

Tar exempelvis rätten hänsyn till hur man bor i samband med en vårdnadstvist – och om den andra vårdnadshavaren bor större; har då denne större chans att vinna en vårdnadstvist och få ensam vårdnad? Hur man bor spelar roll, men det handlar inte om hur stort eller flådigt det är. Det handlar om att kunna erbjuda barnet trygghet, kärlek, tak över huvudet och allt annat som står skrivet i barnkonventionen. Man kan således bo i en mindre bostad och ändå ha lika stor chans att vinna en vårdnadstvist som om man bor i ett gigantiskt hus. 

Flytt till en annan stad – kan det påverka? 

Att man flyttar är naturligt. Svensken flyttar i genomsnitt tio gånger under en livstid. Men, att flytta som förälder kan däremot vara mer vanskligt. Faktum är att många vårdnadstvister handlar om just detta. 

En vårdnadshavare kanske erbjuds ett arbete i en annan stad eller träffar en ny kärlek där. Barnen – och den andra vårdnadshavaren – är däremot rotade i den gamla staden. Hur kan detta lösas – ska barnen flytta med den andra föräldern, ska den som bor kvar ha ensam vårdnad eller kan man ha fortsatt gemensam vårdnad och växelvis boende även om en vårdnadshavare flyttar? 

Det senare är det som är att föredra. Att man flyttar behöver inte påverka barnen så extremt mycket. Man kan ofta lösa detta genom att barnen kanske bor hos den förälder som flyttat under kanske varannan helg eller var tredje sådan. Här handlar det om att hitta en god kommunikation och att gärna ta hjälp av kommunen för att hitta en konstruktiv lösning. Fungerar inte det så är kanske en vårdnadstvist den enda vägen att gå. Kom dock ihåg följande: att en vårdnadshavare tilldöms ensam vårdnad innebär inte att den andre föräldern försvinner ur barnets liv. Man har alltid rätt till umgänge och barnen ska ha kontakt med båda sina föräldrar.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Att tapetsera är en konst

Det är inte helt lätt att ge sig på att tapetsera om man aldrig har gjort det förut. Men med lite tips och trix från proffsen så kan även en ovan tapetserare få fina väggar med nya tapeter.

När det gäller renoveringar så finns det vissa saker som man mer än gärna lejer bort till proffsen. När det kommer till andra delar så gör man det helst själv. Att få upp nya tapeter på väggarna där hemma är ett härligt lyft och ger ett helt nytt estetiskt intryck när man kommer in i rummet. Men att tapetsera själv, om man aldrig tidigare gjort något sådant, är inte alls särskilt lätt. För att få det där perfekta slutresultatet så behöver man vara noggrann, koncentrerad och fokuserad under tiden som man tapetserar. Att sätta upp tapeter är en konst.

Tapetsera själv eller anlita ett proffs

Om man nu inte vill göra jobbet själv utan hellre lejer bort jobbet till någon annan så går det minst lika bra. Att få väggarna tapetserade av ett proffs gör att slutresultatet blir precis så som man vill ha det, alldeles perfekt. En målare som sysslar med tapetsering under sina arbetsdagar har vanan inne och den kunskap som krävs för att jobbet ska bli ordentligt gjort.

Letar ni efter en specialist på tapetsering i Stockholm som kan komma och hjälpa er med den stundande renoveringen? Frukta ej, det finns gott om företag som sysslar med just detta. Kika online för att hitta tips!

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Ett varierande område

Som fastighetsskötare har man ett stort och varierande jobb. Man kan säga att man är lite av en allt-i-allo. Man kan få uppgifter som städning, snickeri, målning och trädgårdsskötsel.

Som fastighetsskötare tar man hand om en hel del olika saker. Han fixar allt från en lampa som gått sönder, strul med värmen eller vattnet till att kontrollera brandsäkerheten i fastigheten. Det är ett väldigt intressant och varierande jobb. Man kan hitta fastighetsskötare på alla former av boenden, från privata villor till stora lägenhetskomplex. Utöver att de ser till att fastigheten är i gott skick tar de även hand om utemiljön. Är häcken för spretig? Inga problem, de klipper ner den så mycket ni önskar. Knakar det i gångjärnen på ytterdörren? Fastighetsskötaren kommer och smörjer in dem. De problem som uppkommer löser de helt enkelt, i alla fall de allra flesta.

Vill du jobba som fastighetsskötare?

Hur vet man om det är ett jobb som passar dig? Det kan vara svårt att veta. Är du osäker kanske du kan börja med att praktisera som fastighetsskötare ett tag. Det man måste vara beredd på är att det är ett jobb med mycket utetid och att det förekommer en del fysiskt arbete. Man är ofta på olika ställen under dagen och får ibland patrullera sina områden och upptäcka själv vad som behöver göras och hur man ska prioritera. Det finns bra utbildningar idag till fastighetsskötare. Det går att plugga på distans eller läsa på en skola. Det finns utbildning på olika orter. Mer information om fastighetsskötsel finns här: fastighetsskötselstockholm.se

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Mäklare – ett yrke för framtiden

Vissa yrken verkar alltid vara mer populära än andra – oavsett hur efterfrågan ser ut. Det kan vara en relativt mättad bransch där det är svårt att få jobb men där folk ändå väljer att söka sig. Det handlar, helt enkelt, om attraktiva yrken som kanske ger lite status att ha och vara utbildad inom och till dessa kan vi nämna nästan allt som har med it-branschen att göra.

Ser man till detta område så löper man dock inte så stor risk att bli utan jobb – branschen är expansiv och det öppnar hela tiden nya företag som riktar in sig på nya delar där ingen varit förut. It-branschen i sig är ett slags modernt Klondyke där det verkligen kan finnas guld att hitta för den entreprenör som har bäst verktyg och mutar in sitt eget område. Andra yrken handlar mycket om jobb som kan ge mycket pengar och som har en visst status i sig då man nämnder vad man jobbar med – här kan vi då säga att allt inom bankväsendet, jobb som har med trading att göra samt även mäklare.

Det sistnämnda – mäklare – handlar dock mycket om i vilken stad man är verksam i. Att vara mäklare i en mindre stad drar inte så mycket uppmärksamhet till sig om man jämför med vad en mäklare i Stockholm kan göra. Här handlar det uteslutande om att man som mäklare i Stockholm upplevs ha ett ganska välbetalt jobb – beroende på vilket område man arbetar i. All provision man kan tjäna där – på grund av de höga priserna på bostäder – gör att många mäklare söker sig dit. Där kan vi alltså prata om en mättad bransch där det inte finns så stora chanser att bli riktigt framgångsrik och detta helt beroende på konkurrensen. Istället bör man som ung kanske försöka söka sig till någon annan bransch som kan ge lika hög status och vara betydligt mer välbetald – vill man bli mäklare i Stockholm så riskerar man helt enkelt att bli utan uppdrag.

Jobb som håller över tid

Vilka yrken ser man dock att det fortfarande finns goda möjligheter att få jobb inom även i framtiden? Ja, här kan vi återigen nämna allt som har med it-branschen att göra; programmerare, copywriter, webdesigner och seo-tekniker. Dessa yrken ser ut att behövas även i framtiden och ser man till att de även har en bra status i öronen på andra så kanske dessa är att föredra snarare än att försöka bli mäklare.

Dock – man måste låta sitt inre bestämma här också och kanske våga ge sig in i en konkurrensutsatt bransch om man verkligen vill det. Brinner man för ett jobb som exempelvis mäklare så måste man också försöka sig på detta. Det är ofta den inre elden som gör att man blir bra och då måste man också köra på vad man verkligen känner.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Sälj ditt hus med förtjänst

Om man står inför att sälja sin bostad så är detta något som man alltid – naturligtvis – vill tjäna pengar på och gärna så mycket som möjligt. I vissa städer är bostäder mer lättsålda än i andra och tar man Stockholm som exempel så är den staden ganska extrem sett till hur stor vinst man kan göra vid en försäljning.

Det vi menar med detta är att Stockholms bostadssituation är på gränsen till absurd och att du där kan få betala mer för en enrumslägenhet än vad du får göra för en större villa i Norrlands inland. Det här handlar om att det inte finns tillräckligt många bostäder att matcha det stora antalet människor som flyttar till staden och detta i kombination med att man inte klarar av att bygga ikapp skapar denna höga prisnivå.

Det är alltså ett guldläge att sitta på exempelvis en bostadsrätt i Stockholm och där kommer man – oavsett – att sälja med god vinst. För andra städer i Sverige så gäller dock lite andra premisser då det handlar om att sälja med profit och därför tänkte vi här ge lite tips på hur man kan gå tillväga. Naturligtvis kan man inte garantera att någon vinst kommer att göras bara för att man följer dessa tips – allt handlar om hur marknaden ser ut, men man har åtminstone bättre chanser. Vi tar detta i punktform så blir det lite enklare att följa.

  • Städa bort det onödiga. Det här är en självklarhet som tyvärr inte följs. Att man – vid en visning – lämnar onödiga saker framme är vanligare än vad man kan tro och detta gäller även möbler. Bara för att den där gamla fåtöljen du ärvt av din mormor har ett värde för dig så betyder inte det att den kommer att tilltala spekulanter. Ta bort det som inte passar in och om du själv är osäker på detta – använd då nästa punkt.
  • Mäklare. Snåla inte in på detta. Det har blivit vanligare att folk väljer att sälja bostäder utan mäklare och detta på grund av det numera är möjligt på ett helt annat sätt än tidigare tack vare internet. Man glömmer här dock att en mäklare är en expert och att en mäklare således kan hitta guldkornen i ditt boende. En mäklare vet vad som säljer i ditt boende och vet vad som krävs för att få fram det absolut bästa priset. Tack vare kontaktnätet en mäklare har så kommer du dessutom att nå fler människor. Snåla inte in på en mäklare!
  • Renovera. Lite av en överkurs kanske – men har du pengar över så se detta som en investering snarare än en utgift. Här menar vi att en summa av kanske 30.000 kr för ett nytt kök kanske kan generera en vinst på det tredubbla då du säljer. Detsamma gäller badrum, sovrum och andra rum i huset. Fräscha till och även här kan en mäklare ge dig tipsen om vad ditt fokus ska ligga.

Det var alltså tre stycken punkter som kan hjälpa till vid en bostadsförsäljning och detta egentligen oavsett var man bor. Här kan dock den tredje punkten vara mer riskabelt om du bor i en mindre stad där priserna har en tendens att svänga mer. Se alltså till att verkligen sälja i rätt läge och inte då priserna är på väg nedåt. Genom att använda dig av punkt två – anlita en mäklare – så kan detta undvikas och där kan du få tips om när det är dags att sälja och när du ska avvakta.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Våga be om hjälp vid större projekt

Väldigt många privatpersoner i Sverige har börjat snåla in pengar då det handlar om olika renoveringar av sina hem och detta är en sak som verkligen kan komma att straffa sig i slutändan. Visst – till mångt och mycket är det bra att man försöker sig på att snickra, att man vågar sig på att måla eller att lägga om listerna i exempelvis hallen. Det är när folk börjar blanda in även större saker – som man dessutom inte får göra – som problemen börjar komma. Att en vanlig privatperson efter att ha bytt lister plötsligt känner sig mogen för en total badrumsrenovering eller ett byte av kök är inte bara fel – det är totalt livsfarligt.

Det är nämligen överskattningen av sin egen förmåga som ställer till det här och detta i kombination med ren okunskap gör att huset i fråga kan förvandlas till en ren bomb. Vi menar här bomb då det ofta handlar om att man även drar sin egen el då man lägger exempelvis golvvärme till badrummet och köket och här finns en klar risk för brand. Det är alltså – tyvärr – inte ovanligt att bränder som sker i villor och hus i Sverige är sprungna ur att personerna i huset dragit sin egen el. Detsamma gäller olika typer av vattenskador.

Här ska man alltså tänka sig för och be om hjälp – antingen med själva utförandet eller genom att få tips om hur det ska gå till. Vid vatten- och eljobb ska – måste! – man alltid koppla in proffs och då det handlar om andra saker så kan man alltid be om råd. Ring en snickare eller en takläggare och be denne om lite tips eller anlita honom på studs. Det kan vara en investering som betalar sig i längden.

Försäkringsbolag är hårda gällande fuskjobb

Det finns dessutom ganska oroande rapporter från olika försäkringsbolag som verkligen har dragit öronen åt sig gällande diverse hemarbeten. Man har helt enkelt intagit en hårdare attityd generellt mot exempelvis vattenskador efter en badrumsrenoveringen eller en brand som skett på grund av golvvärme. Det spelar alltså ingen roll om det är en privatperson som gjort själva arbetet utan det kan lika gärna vara en certifierad elektriker eller vvs-montör – garanti krävs på arbetet. Med detta menar vi att du som privatperson måste kunna visa upp vem som utfört jobbet hemma hos dig för att – vid eventuell olycka – kunna få pengar av försäkringsbolaget du har.

Detta gäller också ganska långt tillbaka i tiden och här kan man säga att om du köpt ett hus, det börjar brinna i köket på grund av felkopplad el – ja, då måste du kunna spåra vem som utfört jobbet genom en kontakt med den person du köpt huset av. Försäkringsbolagen har alltså blivit tuffare och detta är på många sätt bra – det är nämligen en varningssignal till privatpersoner att tänka sig för innan man påbörjar ett projekt man inte har behörighet för att göra.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt