Låt en expert undersöka ditt hus

Ska du köpa eller sälja ett hus? Nytt eller gammalt? Att låta göra en professionell besiktning är klokt. Det ger dig information om hur huset mår, och du slipper tråkiga överraskningar.

Nästan alla hus, vare sig det är ett gammalt hus eller ett nytt, kan ha någon större eller mindre skada. Har det inte uppstått kan det finnas risk att det uppstår. För de flesta är det svårt att upptäcka, man vet inte var man ska leta. En professionell besiktningsman har lång erfarenhet av var skador vanligen uppstår, och var riskerna finns för nya skador.

Enligt lag ska man som säljare av ett hus uppge kända brister, men det kräver att man vet om dem. På samma sätt har man som köpare en undersökningsplikt av ett objekt. Men för en lekman är det svårt att göra en korrekt bedömning.

Upptäckta fel kan åtgärdas innan det är för sent

Om man upptäcker en skada i tid är den oftast ganska lätt att åtgärda. Upptäcker man risker för skada är det ännu bättre, då kan man förebygga och därmed slippa en skada. Låter man till exempel en fuktskada vara, utan åtgärd, kan det till slut gå så långt att man kan bli tvungen att riva hela eller delar av huset.

Att utföra en besiktning är att ligga steget före och ta tag i brister i god tid. Anlita en certifierad och erfaren besiktningsman och se till att denna kommer åt överallt. Ställ fram stegar och plocka undan så att alla utrymmen kan undersökas. Hitta mer info här: https://www.mhbyggteknik.se/